Steunen

HET POORTHUIS STEUNEN

Alvast hartelijk dank voor uw interesse hoe u Het Poorthuis kan steunen! Elke vorm van steun geeft ons de kans te groeien en onze missie, het helpen van jongeren en volwassenen om sterker te worden. Zo bouwt iedereen die ons steunt mee aan een maatschappij met meer draagkracht en verdraagzaamheid. Dit kan u doen op verschillende manieren.

WORD VRIJWILLIGER


Vrijwilligerswerk loont, je wordt er gelukkiger van :-)

Je kan je voor Het Poorthuis inzetten door

  • lid te worden van de vzw, dit is gratis en je kan meebeslissen over het beleid van Het Poorthuis op de Algemene Vergadering
  • te helpen met de organisatie van het koor Koor X
  • het helpen ondersteunen van evenementen (catering, organisatie)
  • bestuurder te worden: je beschikt over bestuurlijke competenties zoals financieel beleid, juridische achtergrond, kennis van de sociale kaart, politieke affiniteit.
  • assisteren bij sessies: bij sommige sessies kunnen we een assistent gebruiken om de groep te helpen dragen. Jouw aanvraag om te assisteren zullen we met de grootste zorg bekijken.


Iets voor jou? Heb je nog een ander idee?


DOE EEN GIFT


Financiële giften en/of materiële giften waarderen we bijzonder. We willen ons aanbod laagdrempelig maken en houden, en dat vereist bijkomende financiële steun om de werking te garanderen. Elk bedrag, hoe klein ook, is meer dan welkom!


Misschien ken je mensen of organisaties die kunnen steunen, waaraan je onze werking kan aanbevelen. Alvast dank om ons voor te stellen!

U kan storten op rekening

BE68 9733 7575 8634 op naam van Het Poorthuis.
HELP ONS NETWERKEN


Het Poorthuis heeft als doel meer draagkracht en veerkracht, meer verdraagzaamheid te creëren aan ieder die onze maatschappij vormt en creëert. Daarom is het belangrijk dat wij mensen bereiken die dreigen uit de boot te vallen, die niet zo makkelijk hulp vinden of zich moeilijk durven tonen. Er bestaan gelukkig veel organisaties die zich inzetten voor mensen die het op de een of andere manier moelijk hebben. Breng ons in contact met organisaties, hulpverleners verantwoordelijken, politici, van wie je denkt dat wij iets kunnen betekenen voor hen of zij voor ons. Helpen netwerk uitbouwen is een grote en belangrijke hulp!

PLAN EEN ACTIE


Met Het Poorthuis willen we van tijd tot tijd acties doen om wat financiële ademruimte te krijgen. We organiseerden bv. al enkele benefietconcerten. Misschien ben je bereid te helpen met een benefietactie in het kader van De Warmste Week, Rode Neuzendag, of een andere gelegenheid? Misschien heb je zelf nog een leuk idee? Kom er zeker mee voor de dag en mail of bel ons. We denken graag met je mee om er een creatieve en warme actie van te maken!