Organisaties

AANBOD VOOR SCHOLEN EN ORGANISATIES

Richtprijs voor team of klasgroep: halve dag €375 - hele dag €500

SCHOOL / KLAS

We verzorgen vormingen, themadagen, occasionele of meerdaagse klasactiviteiten waarbij verbinding centraal staat. Of het nu gaat over pesten, stress op school, groepsdynamiek of communicatie, heel veel heeft te maken met hoe je je verbindt met jezelf en met de ander. Via het werken met je lichaam en door muzikale activiteiten, gekoppeld aan inzichten rond groepsdynamiek creëren we nieuwe mogelijkheden in een sfeer van openheid en respect.

We kunnen werken op school of in de lokalen van Het Poorthuis.

NAVORMING ONDERWIJS

Onderwijsinzichten gekoppeld aan psychologische inzichten die nodig zijn om de sterk veranderende maatschappij te kunnen blijven onderwijzen vormen de basis van onze onderwijsnavormingen. Met je team bekijken we de vragen die spelen en bepalen we de thematieken die deze navorming kunnen kleuren. Kleine lichaamsgerichte interventies in je werk kunnen een wereld van verschil maken. Inzicht in jezelf als leerkracht vormt een essentiële sleutel in het begrijpen van de leerlingen waaraan je lesgeeft. Enkele thema's die je misschien kunnen inspireren:

 • groepsdynamika vanuit het lichaam
 • leren incasseren
 • onbegrijpelijk gedrag begrijpen
 • grenzen
 • moeilijke gevoelens veilig maken
 • ...

Richtprijs: halve dag v.a. €560 - hele dag v.a. €780 (2 begeleiders)

TEAMBUILDING

Via groepsdynamische oefeningen met lichaam en muziek werken we aan meer inzicht en verbondenheid tussen teamgenoten. Specifieke thema's zoals stress, burn-out, autonomie, samenwerken,... kunnen de vorming kleuren. In samenspraak met je organisatie bekijken we de thematiek die inspeelt op de noden van het team en de vorm die best het proces ondersteunt (bv. duur van de vorming, meerdaagse, opvolgtraject,...)

Richtprijs: halve dag v.a. €560 - hele dag v.a. €780 (2 begeleiders)

VORMING VOOR LEIDINGGEVENDEN

Een organisatie leiden is geen koud kunstje. Op vele vlakken wordt een beroep gedaan op het uiterste van je competenties. Daarbij voldoende rust vinden en grond onder de voeten is onontbeerlijk. Liefdevolle zelfzorg is belangrijk als leidinggevende.

In onze vorming voor leidinggevenden schenken we aandacht aan verschillende manieren van leiden en inzicht in je eigen stijl en persoonlijkheid. We werken rond

 • ontspannen in stressvolle situaties
 • je leiderstijl onderzoeken
 • verbindend communiceren binnen een organisatie
 • facades leren doorprikken
 • de kracht van luisteren

en meer...


Contacteer ons voor meer info.