donatoren

Uw milde steun wordt op dit ogenblik gebruikt voor:


  • De opstartwerking van de vzw
  • Het aanbieden van werkruimte voor de activiteiten 
  • De aankoop van materiaal dat nodig is voor de workshops
  • Het aanleggen van een fonds om de activiteiten (financieel) laagdrempelig te kunnen houden