thematisch aanbod

Terugspeelkunst: een weg van kwetsbare verhalen naar maatschappelijke verandering

In 'Articipation gaan we op zoek naar de onvertelde verhalen van de kwetsbare mens. Articipation is 'participation' door 'art'. De technieken die we gebruiken zijn gelijkend aan deze van het terugspeeltheater (Play Back Theatre) maar dan aangevuld met muziek en dans. Terugspeeltheater is van origine een vorm van improvisatietheater, in combinatie met story telling en psychodrama, die wordt ingezet ten behoeve van sociale verandering, onderwijs en voorlichting, therapie, rouwverwerking en verandertrajecten.


Het project loopt in 2 fasen: FASE 1 van sept. 2022 tot juni 2022. FASE 2 van sept. 2023 tot juni 2024.

Jongeren volgen een artistieke scholing en maken improvisatievoorstellingen IN INTERACTIE MET EEN INCLUSIEF PUBLIEK. De spelleider gaat het gesprek aan met het publiek, wat ervaringen en verhalen oplevert. Vervolgens nodigt de spelleider de artiesten uit om de verhalen vorm te geven. Dit spel verbeeldt wat vaak bij mensen onder de oppervlakte leeft, onbeluisterd blijft. De improvisaties rond persoonlijke of maatschappelijke verhalen uit de actualiteit verbinden het publiek op herkenbare manier met de samenleving.

Ons 'Articipation project stimuleert dialoog en verbindt mensen en groepen door de universele essentie van hun verhalen op intuïtieve en artistieke wijze te spiegelen. We leveren een bijdrage aan persoonlijke groei, professionele ontwikkeling en/of maatschappelijke verandering. 'Articipation verbindt. Samen kijken naar teruggespeelde verhalen geeft (h)erkenning, begrip en onderlinge openheid. Vertellers zien hun eigen gedrag en dat van anderen vanuit een nieuw perspectief. Articipation maakt zichtbaar wat mensen bezighoudt. Abstracte thema’s worden concreet, gevoelige onderwerpen bespreekbaar. De laagdrempeligheid van deze werkvorm maakt deelname toegankelijk voor heel diverse doelgroepen.

STEL JE KANDIDAAT VOOR EEN VAN VOLGENDE GROEPEN VOOR FASE 1

Vanaf september 2022

Schrijf in of contacteer ons als je (met je doelgroep) wil deelnemen

DE CASTINGGROEP


5 - 8 STUDENTEN HOGER ONDERWIJS tussen de 20 en 30 jaar uit de opleidingen: onderwijs, sociaal-agogisch werk, audio-visuele kunsten, (ortho)pedagogie, filosofie, politicologie, psychologie volgen de voorstellingen en de vooruitgang van het project. Zij komen samen in Het Poorthuis voor 5 brainstormsessies om uit wat ze waarnemen ideeën en suggesties voor maatschappelijke verandering te genereren. 

HET PUBLIEK


12 jongeren tussen de 17 en 30 jaar uit specifieke doelgroepen (LGBTQI+, (kans)armoede, mensen met een fysieke en/of motorische beperking, mensen met migratie-achtergrond, mensen met een leerproblematiek) nemen als publiek deel aan 3 voorstellingen. Zij brengen elk 3 vrienden mee, en zijn bereid verhalen te vertellen over hun leven. 

DE SPELERSGROEP


12 jongeren tussen de 17 en 30 jaar met artistieke affiniteit volgen 2-wekeliijkse trainingen en/of trainingsweekends om de techniek van het 'terugspelen' in theater, muziek en/of dans te leren. Terugspelen is een improvisatiewerkvorm waarbij verhalen uit het publiek meteen omgezet worden in theater, muziek, dans. Daarna is er dialoog met het publiek.

Gezond

ontspannen

Een avond ruimte maken om lichaam en geest te ontspannen... deze relaxatieavond biedt alle gezelligheid, verbondenheid en warme aanwezigheid die je daarvoor nodig hebt. Vanuit diverse ontspanningstechnieken, individueel en/of in interactie met elkaar kom je tot heerlijke rust. Je leert bovendien nieuwe vaardigheden om in contact met je zintuigen aanwezige spanning en stress te ontladen.

25 november 2022

18.30u - 21.30u

soep en brood inbegrepen

Relaxatie-avond

Zang, muziek en plezier

Kinderen zingen graag! Op deze dag kan je als kind genieten van leuke liederen, creatief je stem gebruiken, spelen met muziekinstrumenten en gezellig samenzijn.Het wordt een actieve dag waarin kinderen zichzelf vinden in spel en muziek. Samen met de kinderen van kinderkoor VIVO! wordt het een heerlijke dag!

 

nog geen nieuwe datum

10u - 16u

CREATIEVE ZANGDAG