thematisch aanbod

Gezond

ontspannen

6 april 2022

Een dag ruimte maken om lichaam en geest te ontspannen... deze relaxatiedag biedt alle gezelligheid, verbondenheid en warme aanwezigheid die je daarvoor nodig hebt. Vanuit diverse ontspanningstechnieken, individueel en/of in interactie met elkaar kom je tot heerlijke rust. Je leert bovendien nieuwe vaardigheden om in contact met je zintuigen aanwezige spanning en stress te ontladen.

 

Relaxatiedag

Zang, muziek en plezier

Kinderen zingen graag! Op deze dag kan je als kind genieten van leuke liederen, creatief je stem gebruiken, spelen met muziekinstrumenten en gezellig samenzijn.Het wordt een actieve dag waarin kinderen zichzelf vinden in spel en muziek. Samen met de kinderen van kinderkoor VIVO! wordt het een heerlijke dag!

 

16 april 2022

CREATIEVE ZANGDAG

1 APRIL 2022 - 13.30u - 16u 

Hoe kunnen we binnen jeugdwerk, welzijnswerk en onderwijs een verbindende aanpak creëren voor jongeren die het lastig hebben? We laten ons inspireren door elkaar in een intervisiedag waarop we ervaringen, methodieken en tips delen met elkaar. Samen werken we aan meer draagkracht voor de jongere!

UITWISSELINGSDAG

JEUGD - WELZIJN - ONDERWIJS

Terugspeelkunst: een weg van kwetsbare verhalen naar maatschappelijke verandering

In 'Articipation gaan we op zoek naar de onvertelde verhalen van de kwetsbare mens. Articipation is 'participation' door 'art'. De technieken die we gebruiken zijn gelijkend aan deze van het terugspeeltheater (Play Back Theatre) maar dan aangevuld met muziek en dans. Terugspeeltheater is van origine een vorm van improvisatietheater, in combinatie met story telling en psychodrama, die wordt ingezet ten behoeve van sociale verandering, onderwijs en voorlichting, therapie, rouwverwerking en verandertrajecten.

Vanaf september 2022

Contacteer ons als je (met je doelgroep) wil deelnemen

In 'Articipation maken jongeren die een artistieke scholing volgen improvisatievoorstellingen IN INTERACTIE MET EEN INCLUSIEF PUBLIEK. De spelleider gaat het gesprek aan met het publiek, wat ervaringen en verhalen oplevert. Vervolgens nodigt de spelleider de artiesten uit om de verhalen vorm te geven. Dit spel verbeeldt wat vaak bij mensen onder de oppervlakte leeft, onbeluisterd blijft. De improvisaties rond persoonlijke of maatschappelijke verhalen uit de actualiteit verbinden het publiek op herkenbare manier met de samenleving.


Ons 'Articipation project stimuleert dialoog en verbindt mensen en groepen door de universele essentie van hun verhalen op intuïtieve en artistieke wijze te spiegelen. We leveren een bijdrage aan persoonlijke groei, professionele ontwikkeling en/of maatschappelijke verandering. 'Articipation verbindt. Samen kijken naar teruggespeelde verhalen geeft (h)erkenning, begrip en onderlinge openheid. Vertellers zien hun eigen gedrag en dat van anderen vanuit een nieuw perspectief. Articipation maakt zichtbaar wat mensen bezighoudt. Abstracte thema’s worden concreet, gevoelige onderwerpen bespreekbaar. De laagdrempeligheid van deze werkvorm maakt deelname toegankelijk voor heel diverse doelgroepen.

'Articipation